Jesteś tutaj

Archiwum

Informacja skierowana do Kierowników nowych tematów prac własnych zatwierdzonych do realizacji w roku 2008

Dział Nauki uprzejmie prosi o przedstawienie, zgodnie z załączoną ankieta, uzupełniających informacji nt. zatwierdzonego do realizacji w 2008 roku nowego tematu pracy własnej. Zgromadzenie dodatkowych, wzbogacających informacje przedstawione we wniosku danych jest konieczne ze względu na oczekiwania Ministerstwa Zdrowia w odniesieniu do zawartości sprawozdań i planów sporządzanych przez Uczelnię.
Proszę o wypełnienie załączonej ankiety i wysłanie jej do Działu Nauki do dnia 10 października br.

Zaproszenie na konferencję nt. bibliometrii

W dniu 26.09.2008 w godzinach 9-16.45 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4 odbędzie się międzynarodowa konferencja nt. bibliometrii, z udziałem m.in. twórcy listy filadelfijskiej, czołowego autorytetu w tej dziedzinie, Dr E. Garfielda. Wstęp wolny (prośba o rejestrację telefoniczną bądź mailową). Szczegółowych informacji udziela Dr Urszula Wajcen, tel: (0-22) 656 62 64, e-mail: impactfactor@pan.pl.

Informacja skierowana do kierowników prac własnych, realizowanych w 2007 roku.

Dział Nauki uprzejmie prosi kierowników prac własnych o przedstawienie, zgodnie z załączoną ankietą, uzupełniających informacji nt. realizacji w 2007 roku pracy własnej. Zgromadzenie dodatkowych, danych jest konieczne ze względu na oczekiwania Ministerstwa Zdrowia w stosunku do zawartości sprawozdań

Nowe tematy prac własnych na rok 2009

Zapraszamy do zgłaszania nowych tematów prac własnych. Termin zgłoszeń upływa w dniu 30 września 2008 roku. Zasady zgłaszania i realizacji prac własnych oraz druk formularza dostępne są tutaj.

VI konkurs na projekty rozwojowe

Uprzejmie informujemy, iż Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór na VI konkurs projektów rozwojowych własnych, o tematyce określonej przez wnioskodawcę. Termin składania projektów do Działu Nauki WUM upływa w dniu 19 września 2008 » więcej

Ankieta zbiorcza z działalności naukowej jednostek za rok 2008

Uprzejmie informujemy, że ankieta oceniająca działalność naukową Klinik i Zakładów za rok 2008 zostanie uruchomiona po zatwierdzeniu jej przez nowe Władze Uczelni.

Osiągnięcia zespołu klinicznego prof. Piotra Fiedora

W ramach projektu badawczego pt. „Leczenie cukrzycy typu I przeszczepianiem izolowanych wysp trzustkowych” dokonano skutecznej transplantacji izolowanych wysp trzustkowych. Badania realizowane były ramach projektu badawczego zamawianego numer PBZ-KBN-037/P05/2001.

Ruszył konkurs „INNOWATOR MAZOWSZA”

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił pierwszą edycję konkursu „Innowator Mazowsza”. Celem konkursu jest promowanie postaw proinnowacyjnych oraz rozwijanie i wspieranie innowacyjności na terenie Województwa Mazowieckiego. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:

  • „Młoda Innowacyjna Firma”„
  • Innowacyjny Młody Naukowiec”

Termin zgłaszania wniosków konkursowych upływa dnia 30 września br.
Szczegóły dostępne na stronie www.ris-mazovia.pl.

Strony