Jesteś tutaj

Informacja skierowana do kierowników prac własnych, realizowanych w 2007 roku.

Dział Nauki uprzejmie prosi kierowników prac własnych o przedstawienie, zgodnie z załączoną ankietą, uzupełniających informacji nt. realizacji w 2007 roku pracy własnej. Zgromadzenie dodatkowych, danych jest konieczne ze względu na oczekiwania Ministerstwa Zdrowia w stosunku do zawartości sprawozdań
i planów sporządzanych przez Uczelnię. Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i wysłanie jej do Działu Nauki do dnia 30 września br.
Ankieta
Wykaz dyscyplin