Jesteś tutaj

Archiwum zapytań ofertowych

Znak sprawy: AEN/587/2015

Znak sprawy: AEN/587/2015. Zaproszenie do składnia ofert na przeprowadzenie audytu działalności statutowej pięciu wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (DZ.U. z 2011 nr 207, poz. 1237).

Znak sprawy: AEN/524/2015.

Warszwski Uniwersytet Medyczny zawiadamia o unieważnieniu postępowania o znaku AEN/524/2015, w sprawie audytu działalności statutowej pięciu wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (DZ.U. z 2011 nr 207, poz. 1237).