Jesteś tutaj

ZAPYTANIA OFERTOWE

2018-10-05

Znak sprawy: AEN/1WC/3G70/18/8/2018/EL/11470

Zapytanie ofertowe dotyczy: Sekwencjonowania wybranych przez zamawiającego fragmentów DNA (o łącznej długości do 499 tysięcy par zasad) dla 32 próbek DNA wyizolowanego z ludzkiej krwi obwodowej. Średnie pokrycie sekwencjonowania minimum 200x, sparowane odczyty o długości 150 par zasad (PE150) na urządzeniu Illumina HiSeq.

Podstawowa bioinformatyczna analiza danych

Termin składania ofert upływa: 11.10.2018 r., do godz. 15.00

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Zawiadomienie o wyborze

2018-02-14

Znak sprawy: : AEN/1WJ/3D174/6/2017/EL/735

Zapytanie ofertowe dotyczy: dostawy 1000 papierowych bonów podarunkowych, o łącznej wartości nominalnej i nabywczej 76 000 PLN, w tym 700 bonów o wartości nominalnej i nabywczej 100 PLN oraz 300 bonów o wartości nominalnej i nabywczej 20 PLN, możliwych do realizacji w placówkach handlowych i usługowych zlokalizowanych na terenie Warszawy.

Termin składania ofert upływa: 20 lutego 2018 r., do godziny 12.00.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze

 

2018-01-22

Znak sprawy: AEN/2WC/3C95ZG/5/2017/EL/9639

Zapytanie ofertowe dotyczydostawy 160 elektronicznych kart podarunkowych na okaziciela, o łącznej cenie brutto nie przekraczającej 38 000 PLN, w tym: 80 kart w cenie nie przekraczającej 350 PLN każda oraz 80 kart w cenie nie przekraczającej 125 PLN każda.

Termin składania ofert upływa: 26 stycznia 2018 r., do godziny 12.00.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze

 

2017-11-27

Znak sprawy: AEN/1M19/3G61/17/4/2017/EL/13844

Zapytanie ofertowe dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dokonanie oceny ilościowej kwasu L-askorbinowego w surowicy, w wątrobie i w guzach nowotworowych pobranych od 50-ciu myszy.
Zamówienie obejmuje:
1) Oznaczenie ilościowe kwasu L-askorbinowego za pomocą HPLC w surowicy i narządach mysich. Liczba próbek badanych wynosiła będzie łącznie 150. Oznaczenie ma zostać wykonane za pomocą systemu HPLC, z użyciem kolumny krzemionkowej (np. Ascentis®Si), wyposażonego w detektor UV. Specyficzność analizowanego piku musi zostać potwierdzona za pomocą spektrometrii mas (ESI).
2) Opracowanie optymalnych warunków rozdziału kwasu L-askorbinowego, wykonanie krzywej wzorcowej i obliczenie stężenia kwasu L-askorbinowego w próbkach badanych.
3) Przedstawienie raportu z badań zawierającego:
a) szczegółowy opis wyników w języku polskim, na podstawie którego można będzie odtworzyć wszystkie przeprowadzone eksperymenty;
b) wszystkie wyniki surowe w języku polskim wraz z opisem zawierającym przebiegi chromatograficzne i widma mas dla wszystkich próbek oraz krzywej wzorcowej;
c) wartości stężeń kwasu L-askorbinowego w każdej badanej próbce wraz z przeliczeniami w języku polskim;
d) krótki (około 250 słów) opis metodyki i wykonania analizy w języku angielskim.

Termin składania ofert upływa: 6 grudnia 2017 r., o godzinie 15.00.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze

 


2017-09-08

Znak sprawy: AEN/1W61/N/17/2/2017/EL/9089

Zapytanie ofertowe dotyczy: współpracy przy realizacji projektu badawczego pt. „Wpływ stosowania mioinozytolu na zachowanie parametrów gospodarki węglowodanowej i lipidowej u kobiet z cukrzycą ciążową oraz ryzyko występowania makrosomii u noworodków”, polegająca na wykonaniu u 80 matek z cukrzycą ciążową  oraz 80 noworodków (dzieci kobiet włączonych do badania), następujących oznaczeń:
160 szt. hemoglobiny glikowanej (HbA1c) u 80 matek, po dwa badania na jedną matkę włączoną do badania;
160 szt. stężenia insuliny na czczo u 80 matek z cukrzycą ciążową, po dwa badania na jedną matkę włączoną do badania;
80 szt. stężenia insuliny na czczo u 80 noworodków (dzieci kobiet włączonych do badania) po jednym badaniu na noworodka włączonego do badania.

Termin składania ofert upływa: 15 września 2017 r., o godzinie 15.00

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze