Jesteś tutaj

Archiwum

Do: Kierowników Zakładów i Klinik WUM

W związku z przygotowywaniem Ankiety OPI (Ośrodek Przetwarzania Danych). Uprzejmie prosimy o przedstawienie, do dnia 12 czerwca 2008 r., danych dotyczących patentów i wdrożeń oraz laboratoriów badawczych posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji umiejscowionych w Państwa jednostce.

Rozpoczęcie internetowego naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych

Dział Nauki informuje, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczyna internetowy nabór wniosków o finansowanie projektów badawczych: własnych / habilitacyjnych / promotorskich w XXXVI konkursie. W związku z powyższym prosimy o składanie w/w wniosków za pośrednictwem Internetu pod adresem: www.osf.opi.org.pl, po wcześniejszej akceptacji władz Uczelni. Zapraszamy Państwa do składania wniosków terminie od 2.05 – 31.07.08.

Do: Kierowników Zakładów i Klinik WUM

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 6 czerwca br. upływa termin złożenia wniosków o przyznanie dotacji na rok 2009 na realizację prac badawczych w ramach działalności statutowej oraz wniosków o finansowanie działalności wspomagającej badania i wniosków o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego.

Dotacje na inwestycje aparaturowe

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje aparaturowe na rok 2009 na potrzeby badań naukowych. Wnioski należy składać w 3 egzemplarzach do Działu Nauki (pok. 427 i 428), w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2008 r. » Pobierz wzór wnioseku (plik RTF))

Konkurs Fundacji na Rzecz Wspierania Polskiej Farmacji i Medycyny

Uprzejmie informujemy, że trwa konkurs ogłoszony przez Fundację na Rzecz Wspierania Polskiej Farmacji i Medycyny. Przedmiotem konkursu są prace oryginalne, wnoszące istotne wartości do medycyny i farmacji. Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 31 maja 2008 r. Zainteresowane osoby prosimy o składanie wniosków do Działu Nauki do dnia 21 maja 2008 r. Szczegółowe informacje nt. warunków konkursu, w tym formularze wniosków, dostępne są na stronie Fundacji.

Od pomysłu innowacyjnego do rozwiązania chronionego prawem

Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio zaprasza do skorzystania z oferty szkoleniowej zatytułowanej: Od pomysłu innowacyjnego do rozwiązania chronionego prawem. Tematyka cyklu szkoleń obejmuje:
Przebieg postępowania przed Urzędem Patentowym RP – 9.05.2008
Korzystanie z baz danych wynalazków i wzorów użytkowych – 30.05.2008

Nagroda Złota Kukułka

Informujemy, że w 2008 roku po raz kolejny będzie przyznawana nagroda Złota Kukułka za prace, które zostały przyjęte ze szczególnym zainteresowaniem przez międzynarodowe środowisko naukowe. Nieprzekraczalny termin składania wniosków mija 25 kwietnia. Wnioski, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub zostaną złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Program POWROTY (HOMING) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przystępuje do realizacji trzeciej edycji konkursu, w ramach programu POWROTY (HOMING). Program skierowany jest do młodych naukowców z tytułem doktora, którzy powrócili do kraju po długoterminowym stażu zagranicznym, lub właśnie rozważają powrót do Polski.

Strony