Jesteś tutaj

Archiwum

Ankieta z działalności naukowej jednostek WUM za 2007 r.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami rankingu oceniającego działalność jednostek naukowych w 2007 roku. Ranking został opracowany na podstawie wypełnionych przez kierowników jednostek ankiet zbiorczych dorobku naukowego za rok 2007.

IX SZKOŁA WIOSENNA Studium Medycyny Molekularnej

Studium Medycyny Molekularnej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w IX SZKOLE WIOSENNEJ pt.: „Od genu do białka, od struktury do funkcji i dysfunkcji”. Kurs odbędzie się w dniach 14-18.04.2008 r. w Centrum Dydaktycznym Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Ks Trojdena 2a. Więcej informacji w zakładce Kursy i szkolenia na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz na stronach SMM.

Nagrody Ministra Zdrowia

Nieprzekraczalny termin składania wniosków mija 29 lutego. Wnioski, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub zostaną złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zaprasza na II Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów i Młodych Lekarzy „Medycyna Rodzinna”

Wzorem ubiegłego roku, I Zakład Medycyny Rodzinnej UM w Łodzi oraz Studenckie Koło Naukowe przy I Zakładzie Medycyny Rodzinnej UM w Łodzi organizują w dniach 9-10 maja 2008 II Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów i Młodych Lekarzy „Medycyna Rodzinna”.

Rozpoczęcie internetowego naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczyna internetowy nabór wniosków o finansowanie projektów badawczych (własnych, habilitacyjnych i promotorskich) w XXXV konkursie. Wnioski należy składać za pośrednictwem Internetu pod adresem: www.osf.opi.org.pl, po wcześniejszej akceptacji władz Uczelni. Termin składania wniosków w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego upływa 31 stycznia 2008 roku.

Ponowne uruchomienie systemu „Ankieta zbiorcza z działalności naukowej jednostki”

Informujemy, że system „Ankieta zbiorcza z działalności naukowej jednostki” (http://ankieta.am.edu.pl) w dniu 22 listopada br. zostanie ponownie uruchomiony. Prosimy o aktualizację informacji o dorobku naukowym do dnia 11 stycznia 2008 roku.

Uzupełnienie i weryfikacja danych w internetowej Ewidencji Publikacji Naukowych

Pracowników naukowych prosimy o wprowadzenie do internetowej Ewidencji Publikacji Naukowych (http://dn.am.edu.pl) informacji o nowych publikacjach oraz weryfikację i uzupełnienie danych wprowadzonych w latach ubiegłych (szczególnie w latach 2005-2007). Aktualizacji należy dokonać do dnia 28 grudnia 2007 r. Przypominamy, że ocena wniosków o sfinansowanie prac własnych na rok 2008 będzie dokonana na podstawie sumarycznej wartości Impact Factor (IF) liczonej dla publikacji (wydanych w latach 2005-2007) kierowników prac własnych.

Przerwa w działaniu systemu „Ankieta zbiorcza z działalności naukowej jednostki”

Z przykrością informujemy, że system „Ankieta zbiorcza z działalności naukowej jednostki” (http://ankieta.am.edu.pl) został chwilowo zamknięty ze względu na błędną punktację na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikacji w niektórych czasopismach umieszczonych w Journal Citation Reports (JCR). Po uzyskaniu informacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikujemy komunikat o terminie ponownego uruchomienia systemu.

Strony