Jesteś tutaj

Archiwum

39 konkursu projektów badawczych: własnych, habilitacyjnych i promotorskich (termin składania: Dział Nauki WUM 15.01.2010; MNiSZW 31.01.2010)

W dniu 31 stycznia 2010 roku upływa termin naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych: własnych, habilitacyjnych i promotorskich w ramach 39 konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Wnioski, należy sporządzić w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl), a następnie wydrukować, podpisać oraz złożyć w trzech egzemplarzach, do dnia 15 stycznia 2010 w Dziale Nauki (pok. 419a, 427, 428).

Teminy realizacji zakupów w ramach projektów badawczych, tematów statutowych oraz badań własnych.

Szanowni Państwo! Kierownicy Klinik/Zakładów, Kierownicy projektów badawczych oraz badań własnych!

Uprzejmie informujemy, że ze względu na spiętrzenie zakupów w listopadzie i grudniu w pierwszej kolejności będą realizowane zakupy związane projektami badawczymi, których okresy realizacji upływają z dniem 31 grudnia 2009.

Wnioski dotyczące zakupów finansowanych ze środków statutowych, złożone po 31.10.2009 będą realizowane sukcesywnie, na początku 2010 roku.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów (termin składania wniosków: 18.12.2009)

Uprzejmie informuję, że Pan Prof. dr hab. Sławomir Majewski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, pismem z dnia 20.11.2009 ogłosił nabór wniosków  o przynanie nagrody Prezesa Rady Ministrów. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Działu Nauki w zakładce Nagrody naukowe/Nagroda Premiera. Wnioski należy składać w 3 egzemplarzach  (1 oryginał i 2 kopie). Do wniosku należy dołączyć, w 1 egzemplarzu, załączniki właściwe dla danego rodzaju nagrody.

KONKURS „INNOWATOR MAZOWSZA” (w tym: Innowacyjny młody naukowiec) – II EDYCJA. Termin składania wniosków: 30 listopada 2009.

Już po raz drugi można ubiegać się o tytuł „Innowatora Mazowsza” – jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla nowatorskich rozwiązań w biznesie i nauce w województwie mazowieckim.  Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.  

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

1. Młoda Innowacyjna Firma,

2. Innowacyjny Młody Naukowiec.  

Strony