Aktualności

Wnioski o przyznanie "Złotej Kukułki" przyjmowane są do 24 września

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu - do 24 września -  terminu naboru wniosków o przyznanie nagrody specjalnej Rektora WUM „Złota Kukułka”. Wnioski należy składać do Działu Nauki (mgr Anna Magiera, IV piętro, pokój 427, tel. 22 57 20 300). Wnioski złożone po ww. terminie lub niespełniające warunków formalnych, nie będą rozpatrywane. Informacja o naborze wniosków znajduje się na www Działu Nauki https://dzialnauki.wum.edu.pl/nagrody-naukowe/zlota-kukulka.

Działalność Upowszechniająca Naukę - termin składania wniosków upływa 30 września.

  

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu naboru wniosków. Wnioski będą przyjmowane do dnia 30 września 2018 r. Zmiana jest spowodowana wejściem w życie w dniu 1 października Ustawy o finansowaniu szkolnictwa wyższego i nauki zastępującej dotychczasowe uregulowania w sprawie.

Informacja nt. sposobie składania  wniosków dostępna na stronie MNiSzW.

Mikrogranty - wspólne projekty UW i WUM

Nabór wniosków o przyznanie mikrograntów na realizację projektów wspólnych (UW/WUM) rozpocznie się 1 października. Celem projektów jest zwiększenie potencjału naukowego i rozpoznawalności międzynarodowej pracowników WUM i UW, służących uzyskaniu środków na finansowanie wspólnych badań ze źródeł zewnętrznych.  Ogłoszenie konkursu oraz formularz wniosku dostępny jest na www Działu Nauki w zakładce Finansowanie nauki.

Obowiązek założenia identyfikatora ORCID

W załączeniu przekazujemy pismo Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii – prof. Jadwigi Turło w sprawie uzyskania identyfikatora ORCID (tutaj).

Akcja uzupełnienia/weryfikacji adresów mailowych w Bazie pracowników dostępnej na www Uczelni

W załączeniu przedstawiamy pismo Prof. dr hab. Jadwigi Turło w sprawie skompletowania i weryfikacji bazy adresów mailowych pracowników WUM. Pismo dostępne jest tutaj

Podsumowanie wyników Ankiety naukowej 2017

Rankingi jednostek dostępne są na stronie Działu Nauki  Ankieta jednostki

Adres ePUAP Działu Nauki: /WUM_Warszawa/aen

Adres ePUAP Działu Nauki:

/WUM_Warszawa/aen

Sprawozdawanie publikacji - uruchomienie modułu dodawania publikacji w bazie WUM.Publikacje

W dniu 1 marca 2016 r., w bazie WUM.Publikacje, udostępniono moduł dodawania do bazy informacji o dorobku publikacyjnym. Moduł zastąpi Ankietę Naukowo-Dydaktyczną, w aspekcie sprawozdawania informacji o publikacjach naukowych. Prosimy o  wprowadzenie danych nt. publikacji na bieżąco.

Strony