Jesteś tutaj

Archiwum

Przedłużenie terminu wypełniania Ankiety zbiorczej z działalności jednostek do dnia 25.01.2009. Informacja nt. procedury składania papierowej wersji ankiety.

Dział Nauki uprzejmie przypomina, że w dniu 20.01.2009 jednostki WUM winny zakończyć wypełnianie I. Części Ankiety zbiorczej z działalności naukowej jednostek. Ze względu jednak na liczne prośby, termin zamknięcia Ankiety został przedłużony do 25.01.2009. Jest to termin ostateczny. Dalsze jego przedłużanie nie jest możliwe.

Jednocześnie przedstawiamy poniżej harmonogram kolejnych działań związanych z Ankietą.

Termin złożenia w Działe Nauki wniosków o finansowanie projektów badawczych: własnych, habilitacyjnych, promotorskich upływa w dniu 23.01.2009

Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominamy, że w dniu 31.01.2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kończy nabór wniosków o finansowanie projektów badawczych (własnych, habilitacyjnych i promotorskich). Wnioski składane są za pośrednictwem Internetu pod adresem: www.osf.opi.org.pl, po wcześniejszej akceptacji władz Uczelni. Jednocześnie informujemy, że warunkiem przyjęcia wniosku przez MNiSzW jest dokonanie pisemnej formy aplikacji.

Przedłużenie okresu wydatkowania środków prac własnych przyznanych w 2008 r.

Uprzejmie informujemy że Pan Prof. dr hab. Sławomir Majewski Prorektor
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą przedłużył do dnia 31.01.2009 okres wydatkowania środków prac własnych, przyznanych w 2008 r.

Ankieta zbiorcza z działalności naukowej jednostek za 2008 rok

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.12.2008 została uruchomiona „Ankieta zbiorcza z działalności naukowej jednostki za rok 2008”. Ankieta zostanie zamknięta w dniu 20 stycznia 2009. Informacja nt. sposobu logowania do ankiety znajduje się na http://www.ankieta.wum.edu.pl

II Edycja programu stypendialnego Fundacji na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny

II Edycja programu stypendialnego Fundacji na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny adresowanego do studentów studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Regulamin konkursu oraz wniosek zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej Fundacji:http://www.polpharma.pl/pl/fundacja/program-stypendialny. Termin konkursu upływa w dniu 31.12.2008 (liczy się data stempla pocztowego).

Spotkanie naukowe „Dystrofie mięśniowe od patogenezy do terapii”

Stowarzyszenie Dzieci Chorych na Zanik Mięśni w Chechle, Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Neurologów dziecięcych zapraszają na spotkanie naukowe z Pierem Lorenzo Purim, światowym ekspertem w zakresie patogenezy i terapii chorób mięśni, który wygłosi wykład pt. „Dystrofie mięśniowe od patogenezy do terapii”. Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2008 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Dom Turysty” ul. Sportowa 4 A, Będzin (woj. Śląskie). Organizatorzy proszą o potwierdzenie swojej obecności do dnia 8 grudnia 2008 r.

Komunikat

Dział Nauki informuje o możliwości składania wniosków o Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach, za:
  • wyróżnione rozprawy doktorskie (dla osób do 30 roku życia),
  • wyróżnione rozprawy habilitacyjne (dla osób do 38 roku życia),
  • wybitny dorobek naukowy,
  • wybitne osiągnięcia naukowe,

Do Studentek i Studentów WUM

Uprzejmie informuję, że w dniu 31.10.2008 upływa termin składania wniosków
o przyznanie mini–grantów. Kierownikami projektów mogą być studentki

Strony