Jesteś tutaj

Informacja skierowana do Kierowników nowych tematów prac własnych zatwierdzonych do realizacji w roku 2008

Dział Nauki uprzejmie prosi o przedstawienie, zgodnie z załączoną ankieta, uzupełniających informacji nt. zatwierdzonego do realizacji w 2008 roku nowego tematu pracy własnej. Zgromadzenie dodatkowych, wzbogacających informacje przedstawione we wniosku danych jest konieczne ze względu na oczekiwania Ministerstwa Zdrowia w odniesieniu do zawartości sprawozdań i planów sporządzanych przez Uczelnię.
Proszę o wypełnienie załączonej ankiety i wysłanie jej do Działu Nauki do dnia 10 października br.
Ankieta
Wykaz dyscyplin