Jesteś tutaj

Archiwum

Konkurs „Cudze chwalicie, swego nie znacie” (termin składania wniosków upływa w dniu 28.09.2009)

Przypominamy o zbliżającym się terminie zamknięcia konkursu ogłoszonego przez Polską Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” oraz Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

38 Konkurs projektów badawczych: własnych, habilitacyjnych i promotorskich (załaczniki)

Prosimy o składanie wraz w wnioskami opracowywanymi w ramach 38 Konkurs projektów badawczych: własnych, habilitacyjnych i promotorskich oświadczeń w sprawie źródeł finansowania kosztów utrzymania planowanej do zakupu apratury (Zarządzenie nr 38/2009 Rektora WUM).

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Prac (składanie wniosków do 19.06.2009)

Informujemy, że trwa organizowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej coroczny Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy .

Celem konkursu jest upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań organizacyjnych i technicznych prowadzących do poprawy warunków pracy oraz ochrony człowieka w środowisku pracy, poprzez udoskonalenie stosowanych lub wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje aparaturowe

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje aparaturowe na rok 2010 na potrzeby badań naukowych. Wnioski należy składać w 3 egzemplarzach do Działu Nauki (pok. 427 i 428), w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2009. Więcej informacji w zakładce Finansowanie nauki/Inwestycje aparaturowe

Nagroda Złota Kukułka

Zapraszamy do składania wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2009 roku, do mgr Anny Magiery, Dział Nauki pok.428, tel. 57-20-300.  

Strony