Jesteś tutaj

Archiwum

Wnioski o przyznanie środków na realizację badań statutowych w 2011 r. - termin składania do dnia 18 czerwca 2010 r.

Uprzejmie prosimy Kliniki i Zakłady naszej Uczelni, realizujące prace naukowe oraz ubiegające się o środki finansowe na rok 2011, o złożenie wniosków o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową. Formularz wniosku dostępny jest w Portalu SSL-VPN, który znajduje się pod adresem: https://ssl.wum.edu.pl. Osoby, które nie korzystały do tej pory z Portalu SSL-VPN prosimy o zapoznanie się z instrukcją logowania na stronie http://www.statut.wum.edu.pl.

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN (termin składania: 21.05.2010)

Uprzejmie informujemy, że Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk ogłosił konkurs na wyróżniające się prace naukowe w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i nauk medycznych w zakresie rehabilitacji, opublikowane w 2009 roku.

40 konkurs MNiSzW na realizację projektów badawczych własnych (termin składania: 16.07.2010)

Uprzejmie  informujemy, że w dniu 31 lipca 2010 roku upływa termin naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych: własnych, habilitacyjnych i promotorskich w ramach 40 konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Wnioski, należy sporządzić w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl), a następnie wydrukować, podpisać oraz złożyć w trzech egzemplarzach, do dnia 16 lipca 2010 roku w Dziale Nauki (pok. 419a, 427, 428).

Wnioski o nagrody naukowe PAN

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 7 maja 2010 mija termin składania wniosków o pryznanie Nagrody im. Jędrzeja Śniadeckiego oraz Nagrów Wydziałowych PAN. Więcej szczegółów tutaj.

Ankieta zbiorcza działalności naukowej jednostki za rok 2009

Uprzejmie prosimy o złożenie papierowej wersji Ankiety do Działu Nauki. Ankieta winna być podpisana przez Kierownika Jednostki. Należy ją złożyć w  1 egzemplarzu. Jednocześnie zachęcamy do zachowania 1 egzemplarza Ankiety w dokumentacji Jednostki.

Termin: 31.03.2010

Program "Sprawne Państwo" - konkurs m.in. w obszarze ochrona zdrowia (termin: 2010.04.12)

Program Ernst & Young Sprawne Państwo już po raz piąty  zaprasza polskich naukowców do  składania wniosków o granty na przeprowadzenie badań z zakresu działalności instytucji publicznych w Polsce. Kwota pojedynczego grantu badawczego wynosi 60 000 PLN.

Strony