Jesteś tutaj

Nagroda Premiera

Termin składania wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów upłynął 8 stycznia 2018 r.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za:
- wyróżnione rozprawy doktorskie na podstawie uchwały lub opinii jednostki organizacyjnej;
- wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego przyjęte przez radę jednostki organizacyjnej;
- osiągnięcia naukowe, w tym za wybitny dorobek naukowy;
- osiągnięcia naukowo-techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub efekty społeczne.

Wnioski w 3 egz. (oryginał i 2 kopie) należy przygotować w oparciu o niżej przedstawione wzory (formularze zgłoszeniowe). Do wniosku nalezy dołaczyć w 1 egz. załaczniki wymienione w formularzach zgłoszeniowych.