Nagroda Premiera

Termin składania wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów upłynął 8 stycznia 2018 r.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za:
- wyróżnione rozprawy doktorskie na podstawie uchwały lub opinii jednostki organizacyjnej;
- wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego przyjęte przez radę jednostki organizacyjnej;
- osiągnięcia naukowe, w tym za wybitny dorobek naukowy;
- osiągnięcia naukowo-techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub efekty społeczne.

Wnioski w 3 egz. (oryginał i 2 kopie) należy przygotować w oparciu o niżej przedstawione wzory (formularze zgłoszeniowe). Do wniosku nalezy dołaczyć w 1 egz. załaczniki wymienione w formularzach zgłoszeniowych.

ZałącznikWielkość
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 wrzesnia 201159.5 KB
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 25 stycznia 2012 aktualizacja69.5 KB
wniosek_o_nagrode_prezesa_rady_ministrow_za_rozprawe_doktoraska_habilitacje_osiagniecie_naukowe.doc41 KB
wniosek_o_nagrode_prezesa_rady_ministrow_za_osiagniecia_naukowo-techniczne.doc38.5 KB
formularz_zgody_na_przetwarzanie_danych_osob_1.doc25.5 KB
formularz_oswiadczenia_podatkowego_1.doc24.5 KB