Jesteś tutaj

Wnioski o przyznanie środków na realizację badań statutowych w 2011 r. - termin składania do dnia 18 czerwca 2010 r.

Uprzejmie prosimy Kliniki i Zakłady naszej Uczelni, realizujące prace naukowe oraz ubiegające się o środki finansowe na rok 2011, o złożenie wniosków o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową. Formularz wniosku dostępny jest w Portalu SSL-VPN, który znajduje się pod adresem: https://ssl.wum.edu.pl. Osoby, które nie korzystały do tej pory z Portalu SSL-VPN prosimy o zapoznanie się z instrukcją logowania na stronie http://www.statut.wum.edu.pl. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, opatrzyć podpisem Kierownika Kliniki/Zakładu i złożyć w wersji papierowej, w jednym egzemplarzu, do Działu Nauki WUM. Termin składania wniosków o przyznanie środków na realizację tematu statutowego upływa w dniu 18 czerwca 2010.