Jesteś tutaj

Program "Sprawne Państwo" - konkurs m.in. w obszarze ochrona zdrowia (termin: 2010.04.12)

Program Ernst & Young Sprawne Państwo już po raz piąty  zaprasza polskich naukowców do  składania wniosków o granty na przeprowadzenie badań z zakresu działalności instytucji publicznych w Polsce. Kwota pojedynczego grantu badawczego wynosi 60 000 PLN.
Celem programu Ernst & Young Sprawne Państwo jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce. Program koncentruje się na trzech głównych obszarach:
• Dobre zarządzanie (good governance) w instytucjach publicznych,
• Ochrona zdrowia,
• Infrastruktura i zasoby.
Termin składania wniosków o granty upływa 12 kwietnia 2010 roku. Komisja Konkursowa rozpatrzy wnioski o granty badawcze i podejmie decyzje do lipca 2010 roku. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej: www.sprawnepanstwo.pl.