Jesteś tutaj

Działalność statutowa

Zapraszamy na stronę internetową Pionu ds. Nauki i Transferu Technologii, gdzie znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące obszaru nauki http://pnitt.wum.edu.pl  

Niniejsza strona Działu Nauki nie jest aktualizowana.

WNIOSKI STATUTOWE

Termin składania wniosków na rok 2018 upłynął 12 marca 2017 r. link do wniosków złożonych przez kliniki i zakłady WUM znajdują się w portalu SSL-VPL.


Realizacja tematów zatwierdzonych w 2018 roku

Termin składnia wniosków o zamówienie towarów i usług oraz pozostałe rezerwacje środków przyznanych na realizację prac badawczych w ramach działalności statutowej w 2018 upływa w dniu 15.11.2017. 
Wszystkie zamówienia i rezerwacje środków winny być zrealizowane, tj. udokumentowane fakturami lub innymi dowodami finansowo-księgowymi, do 30.06.2019

Zasady wydatkowania środków (2018).


Realizacja tematów zatwierdzonych w 2017 roku

Termin składnia wniosków o zamówienie towarów i usług oraz pozostałe rezerwacje środków przyznanych na realizację prac badawczych w ramach działalności statutowej w 2017 upływa w dniu 31.12.2017. 
Wszystkie zamówienia i rezerwacje środków winny być zrealizowane, tj. udokumentowane fakturami lub innymi dowodami finansowo-księgowymi, do 30.06.2018. Kwoty niewykorzystane w tym terminie podlegają zwrotowi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W wydatkowaniu dotacji przeznaczonej na działalność statutową jednostek obowiązuje dyscyplina finansów publicznych określona w Ustawie o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z dnia 27.08.2009).

Zasady wydatkowania środków (2017):

I Wydział Lekarski
II Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauki o Zdrowiu
Wydział Lekarsko-Dentystyczny