Jesteś tutaj

Ankieta 2013

Ankieta 2013

Poniżej:
1. Zestawienie pracowników WUM z najwyższa liczbą punktów za artykuły w latach 2009-2013.
2. Podsumownie wyników Ankiety za rok 2013 (cz. naukowa). Rankingi jednostek w podziale na jednostki o zatrudnieniu wykazywanym w Ankiecie większym lub równym 3 etaty (>=3) oraz jednostki o zatrudnieniu mniejszym niż 3 etaty (<3).