Jesteś tutaj

Wspólne obszary badawcze

OGÓLNOPOLSKA AKADEMICKA PLATFORMA MEDYCZNA

Wspólne obszary badawcze

Diagnostyka molekularna

 • Patologia molekularna
  (Katedra Patomorfologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Hematopatologia
  (Katedra Patomorfologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Uropatologia
  (Katedra Patomorfologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Metody molekularne w screeningu cytologicznym
  (Katedra Patomorfologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Wydolność systemu antyoksydacyjnego w chorobach układu nerwowego
  (Klinika Neurologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Badania molekularne hemochromatozy w populacji polskiej
  (Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)

Nowotwory

 • Nowotwory przewodu pokarmowego
  (Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Zakład Patomorfologii, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej
  i Żywienia AM)
 • Rak piersi
  (Zakład Patomorfologii, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie,
  Zakład Diagnostyki Obrazowej AM)
 • Epidemiologia, patogeneza, genetyka i immunologia chorób nowotworowych
  (Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii AM
 • Rak krtani
  (Zakład Patomorfologii, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)
  Ocena znaczenia rokowniczego niektórych markerów biologicznych wykrywanych metodami immunocytochemicznymi w mikromacierzach tkankowych raka krtani

Procesy starzenia

 • Czynniki ryzyka wpływające na procesy starzenia
  (Zakład Chemii Fizycznej AM Warszawa, Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Epidemiologia, podłoże molekularne
  (Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej AM, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii AM, Zakład Żywienia Człowieka AM, Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Możliwości terapeutyczne
  (Zakład Rehabilitacji AM, III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii AM, Katedra i Zakład Biochemii i Chemii KLinicznej AM)
 • Rehabilitacja w leczeniu niepełnosprawności u osób w wieku podeszłym
  (Zakład rehabilitacji AM)

 • (Klinika Neurologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Wpływ starzenia się na proces komunikacji werbalnej, Zaburzenia równowagi i zawroty głowy u pacjentów w wieku podeszłym
  (Klinika Otolaryngologii i Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii AM)
 • Choroba małych naczyń mózgu jako przyczyna zaburzeń funkcji poznawczych i ruchowych u osób w wieku podeszłym
  (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Ocena jakości życia osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych
  (Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa rodzinnego, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)
 • Choroby fibroproliferacyjne
  (Zakład Promocji Zdrowia IZP CM UJ)

Czynniki środowiskowe i genetyczne a zagrożenie zdrowotne

 • Narażenie na pył jako przyczyna uszkodzenia układu oddechowego
  (Zakład Promocji Zdrowia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Markery dymu tytoniowego i wpływ czynników dymu tytoniowego na płód i noworodka
  (Klinika Neonatologii AM, Katedra i Zakład Toksykologii AM w Poznaniu)
 • Rola mikotoksykozy w poronieniach i porodach przedwczesnych
  (Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Akademia Medyczna w Warszawie)
 • Wpływ zagrożeń środowiskowych na stan narządu słuchu i równowagi
  (Klinika Otolaryngologii i Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii AM
 • Poszukiwanie czynników nieswoistych chorób zapalnych jelit
  (Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)
 • Polimorfizmy i mutacje genetyczne a występowanie chorób
  (Zakład Biochemii AM)
 • Dobry czy zły cholesterol
  (wspólny projekt 10 Akademii Medycznych)
 • Ocena rozwoju psychoruchowego dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego
  (Klinika Neonatologii, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)
 • Neurologia dziecięca
  (Klinika Neurologii Dziecięcej UJ)
 • Relacje między czynnikami genetycznymi i środowiskowymi oraz ich wpływem na zdrowie
  (m.in. Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny AM)

Farmakologia, farmakoepidemiologia, farmakoekonomika

 • Leki innowacyjne i generyczne
  (Katedra i Zakład Technologii Środków Leczniczych AM, Katedra i Zakład Chemii Organicznej AM, Katedra i Zakład Chemii Leków, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM, Zakład Cytobiologii i Histochemii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Optymalizacja skuteczności i bezpieczeństwa leków
  (Kraków, Katedra Farmakologii, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)
 • Rola probiotyków w leczeniu chorych z encefalopatią wątroby
  (Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)
 • Materiały biomedyczne w zastosowaniach farmaceutycznych
  (Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej AM w Warszawie, Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, Akademia Medyczna we Wrocławiu)
 • Analiza farmakoterapii pacjentów pod kątem wykrywania i minimalizowania ryzyka wystąpienia problemów lekowych (Katedra Toksykologii, Pracownia Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Data mining - wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do poszukiwania powiązań między danymi w bazach epidemiologicznych
  (Katedra Toksykologii, Pracownia Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego do modelowania efektu klinicznego na potrzeby analiz farmakoekonomicznych
  (Katedra Toksykologii, Pracownia Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Interakcje leków - ocena możliwości modelowania interakcji między lekami (Katedra Toksykologii, Pracownia Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Badanie właściwości i mechanizmu działania związków cyklicznych czynnych farmakologicznie (Katedra i Zakład Chemii Leków AM)
 • Mikrobiologia farmaceutyczna
  (Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej AM)

Transplantologia

 • Medycyna transplantacyjna i regeneracyjna
  (Katedra i Zakład biochemii i chemii Klinicznej AM, Katedra i Zakład Chemii Leków AM, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby AM Warszawa 4, (Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Przewlekła nefropatia przeszczepu (Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)
 • Badania nad nie embrionalnymi komórkami macierzystymi
  (Zakład Patologii Ogólnej, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)

Telemedycyna i e-zdrowie
(Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Akademia Medyczna w Warszawie)