Nagrody PAN

Uprzejmie informujemy, że Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk przewiduje przyznanie w 2016 r nagród naukowych Wydział Nauk Medycznych za najwybitniejsze i twórcze wyniki prac badawczych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych.

Przedstawione do nagrody prace mogą być wykonane w kraju lub w kraju we współpracy z palcówką zagraniczną. Prace powinny być ogłoszone drukiem w recenzowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych.

Szczegółowe informację nt. warunków udzielania nagród oraz wymaganej dokumentacji zawarte są w Regulaminie Nagród Naukowych Wydziału Nauk Medycznych PAN oraz na stronie internetowej PAN: www.pan.pl – Instytucja NaukowaWydziały – Wydział V - Regulaminy i wnioski.

Termin złożenia wniosków do Działu Nauki upłynął 20.05.2016 r. Wnioski składane po terminie bądź z niepełną dokumentacją nie są rozpatrywane.

ZałącznikWielkość
Pismo w sprawie naboru wniosków57.84 KB