Jesteś tutaj

Projekty badawcze-rozwojowe

Zapraszamy na stronę internetową Pionu ds. Nauki i Transferu Technologii, gdzie znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące obszaru nauki http://pnitt.wum.edu.pl  

Niniejsza strona Działu Nauki nie jest aktualizowana.

NARODOWE CENTRUM NAUKI
H a r m o n o g r a m    k o n k u r s ó w
 Pomocy w przygotowywaniu wniosków udziela:

DZIAŁ WSPARCIA PROJEKTÓW (APN)

Kierownik: Anetta Pszczołowska (anetta.pszczolowska@wum.edu.pl),
Adam Rowicki (adam.rowicki@wum.edu.pl),
Agnieszka Jarmuszyńska (agnieszka.jarmuszynska@wum.edu.pl),
Marzena Sadownik (marzena.sadownik@wum.edu.pl;

telefony: (+48 22) 57 20 469; 57 20 581; 57 20 720;

e-mail: projekty@wum.edu.pl;

Centrum Biblioteczno-Informacyjne, pokój 105,
Żwirki i Wigury 63,  02-091 Warszawa.Postępowanie w trakcie występowania o środki/konkursów oraz w trakcie realizacji rojektów reguluje Regulamin realizacji projetów w Warszawskim Uniwersytecie medycznym

Regulamin właściwy do projektów zakotraktowanych od 1 stycznia 2018 r. 

Jednolity tekst Regulaminu realizacji projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (uwzględniający zmiany wprowadzone: zarządzeniem nr 77/2010 Rektora WUM z dnia 2.09.2010 r.; zarządzeniem nr 31/2011 Rektora WUM z dnia 31.05.2011 r., zarządzeniem nr 3/2014 Rektora WUM z dnia 23.01.2014 r., zarządzeniem nr 34/2015 Rektora WUM z dnia 12.05.2015 r. oraz zarządzeniem nr 50/2018 Rektora WUM z dnia 29.05.2018 r.)
wersja w pliku PDF ]

 • załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Inicjatywa projektowa”)[pobierz PDF]  [pobierz RTF]
 • załącznik nr 1a do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Źródła finansowania kosztów w projektach”)[pobierz PDF] [pobierz XLS]
 • załącznik nr 2 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Zarządzenie Rektora w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu") [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • załącznik nr 3 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Metryka projektu”) [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • załącznik nr 4 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Struktura konta pozabilansowego, budżet, ankieta VAT)[pobierz PDF] [pobierz XLS]
 • załącznik nr 5 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Instrukcja realizacji i kontroli wydatków oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ramach projektów) [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • załącznik nr 6 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym) [pobierz PDF]
 • załącznik nr 7 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Wniosek o zatrudnienie pracownika dla potrzeb projektu”) [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • załącznik nr 8 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Karta pracy”) [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • załącznik 9 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Godzinowe stawki wynagrodzenia uzupełniającego) [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • załącznik 10 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Wniosek o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego za pracę przy realizacji projektu”) [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego za pracę przy realizacji projektu”) [pobierz PDF] [pobierz XLS]
 • załącznik nr 12 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Zlecenie wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego/dodatku specjalnego”) [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • załącznik nr 13 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Karta zamknięcia projektu”) [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • załącznik nr 14 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Karta monitoringu trwałości projektu” [pobierz PDF] [pobierz XLS]
 Regulamin właściwy do projektów zakotraktowanych  przed 1 stycznia 2018 r.

Jednolity tekst Regulaminu realizacji projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (uwzględniający zmiany wprowadzone: zarządzeniem nr 77/2010 Rektora WUM z dnia 2.09.2010 r.; zarządzeniem nr 31/2011 Rektora WUM z dnia 31.05.2011 r. oraz zarządzeniem nr 3/2014 Rektora WUM z dnia 23.01.2014 r., zarządzeniem nr 34/2015 Rektora WUM z dnia 12.05.2015 r.) [ wersja w pliku PDF ]