Jesteś tutaj

Współpraca

    

Umowa współpracy pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznm a BZ WBK Grupa Santander.

Przedmiotem Umowy jest współpraca między Stronami w zakresie realizacji inicjatyw, programów, projektów lub usług o charakterze akademickim, technologicznym i naukowym.

BZ WBK będzie współpracować z Uniwersytetem w ramach zapewniania rozwoju działalności i wspierania Uniwersytetu. W ramach tych działań BZ WBK będzie wspierać w szczególności:
a) rozwój współpracy naukowej między Uniwersytetem a ośrodkami akademickimi w krajach, w których funkcjonuje program Santander Universidades,
b) rozwój interdyscyplinarnych sieci współpracy między Uniwersytetem i ośrodkami naukowymi na świecie, w celu umożliwienia wymiany wiedzy na ogólnoświatowym poziomie.
c) realizację wybranych projektów technologicznych, badawczych, rozwojowych, edukacyjnych oraz wpierających mobilność i przedsiębiorczość studentów, pracowników, doktorantów oraz absolwentów Uniwersytetu.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Umowa zawarta jest na okres od 15.12.2015 do 31.12.2017 roku.