Projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe realizowane przez kliniki i zakłady Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach umów zawartych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

L.p. Kod  Nazwa Kliniki/Zakładu Temat Kierownik projektu Nr WUM Nr wumowy
1. 1M15 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Opracowanie innowacyjnej metody regeneracji ubytków kostnych za pomocą biowitalnych, resorbowalnych wszczepów zasiedlonych komórkami pochodzenia autogennego - do zastosowania w chirurgii stomatologicznej. Dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł 3J3R NR13-0008-10/2010
2. 1M5 Katedra i Klinika Neurochirurgii Poprawa wyników leczenia operacyjnego nowotworów mózgu, poprzez opracowanie i wdrożenie systemu integracji czynnościowego i strukturalnego neuroobrazowania mózgu z neuronawigacją Prof. dr hab. Andrzej Marchel 3E145R NR13-0023-06/2009
3. 1M7 Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Opracowanie metod diagnostycznych i podstaw do leczenia zapalenia śródmiąższowego, łagodnego przerostu stercza, raka stercza, w  oparciu o analizę stanu zapalnego w drogach moczowych jako czynnika sprawczego zmian miejscowych i ogólnoustrojowych Dr hab. Piotr Radziszewski 3E152R NR13-0079-10/2010
4. 1MF Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Platforma e-Zdrowie dla szpitala akademickiego Dr Radosław Rzepka 3F40R NR13-0103-06/2009
5. 1S113 Zakład Chirurgii Stomatologicznej  Procesowanie i kliniczne wykorzystanie autogennego lub alloplastycznego bioreaktora z audiologicznymi komórkami macierzystymi/preosteoblastami w leczeniu defektów kości szczęk Prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz 3F48R NR13-0063-10/2010
6. 1WE Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Telemedyczny, zautomatyzowany system trójwymiarowego pomiaru, analizy, wykrywania, monitorowania i leczenia wad oraz deformacji budowy ciała człowieka.  Dr Wojciech Glinkowski 3L48R NR13-0020-04/2008
7. 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii Opracowanie przesiewowych testów otoneurologicznych u osób w wieku podeszłym ze skłonnością do upadków i ustalenie zasad specyficznej rehabilitacji zaburzeń równowagi Prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk 3E147R NR13-0035-06/2009
8. 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii Opracowanie strategii monitorowania śródoperacyjnego narządu słuchu podczas operacji tympanoplastycznych u dzieci i osób czynnych zawodowo Dr hab. Krzysztof Morawski 3E148R NR13-0040-06/2009
9. 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii Opracowanie i wdrożenie diagnostyki i leczenia raka krtani w Polsce na podstawie badań wieloośrodkowych Prof. dr hab. Ewa Osuch - Wójcikiewicz 3E151R NR13-0101-10/2010
10. 1WF Katedra i Klinika Otolaryngologii Opracowanie zasad endoskopowej chirurgii ucha środkowego Prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk 3E153R NR13-0078-10/2010
11. 1WP Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Opracowanie techniki doszpikowego przeszczepiania ludzkich komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej na modelu mysim Dr Grzegorz Basak 3B171R NR13-0039-06/2009
12. 1WR I Katedra i Klinika Kardiologii Badania kliniczne i biochemiczne pacjentów po ostrym incydencie wieńcowym Prof. dr hab. Grzegorz Opolski 3F45R NR13-0001-06/2010
13. 1WS Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Ocena skuteczności modyfikacji czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u osób aktywnych zawodowo. Prof. dr hab. Zbigniew Gaciong 3B162R 15/2008
14. 1WT Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Ocena skuteczności minimalnie inwazyjnych operacji zatok przynosowych u dzieci przy zastosowanu baloników zatokowych. Dr Lechosław Paweł Chmielik 3D151R NR13-0015-06/2009
15. 1WU Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Ocena przydatności molekularnej metody identyfikacji gatunku prątków, Geno Type Mycobacterium CM/AS (HAIN,Germany) do różnicowej diagnostyki gruźlicy i mykobakterioz. Prof. dr hab. Hanna GRUBEK-JAWORSKA 3B153R 0630/R/1/PO1/07/02
16. 1WU Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), choroba ogólnoustrojowa - największe zagrożenie XXI wieku Prof. dr hab. Ryszarda Chazan 3B170R NR13-0034-06/2009
17. 1WU Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Budowa, wdrożenie i ocena możliwości diagnostycznego wykorzystania komputerowego systemu do lokalizacji i celowanej przezoskrzelowej biopsji węzłów chłonnych śródpiersia Dr Rafał Krenke 3B172R NR13-0036-06/2009
18. 2WF Katedra i Klinika Okulistyki Ocena zmęczenia wzrokowego i sprawności spostrzegania u osób z różnym typem pseudosoczewkowości podczas wykonywania pracy biurowej.  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik 3C70R 1.R.18
19. NZG Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Opracowanie systemu opieki nad niepełnosprawną kobietą ciężarną i rodzącą.  Prof. dr hab. Ewa Anna Dmoch-Gajzlerska 3L59 R NR13-0081-06/2009
20. NZP Klinika Neurologii Badanie wpływu żelaza na ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona. Prof. dr hab. Andrzej Friedman 3L47R 13/2008 2.R.07  
21. NZU Zakład Biochemii Ogólnej i Żywności Badania nad nowatorskim zastosowaniem statyn w terapii chorób zapalnych i nowotworowych. Dr hab. Katarzyna Koziak 3L62 R NR13-0094-06/2009