Jesteś tutaj

Projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe realizowane przez kliniki i zakłady Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach umów zawartych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

L.p.Kod Nazwa Kliniki/ZakładuTematKierownik projektuNr WUMNr wumowy
1.1M15Katedra i Zakład Histologii i EmbriologiiOpracowanie innowacyjnej metody regeneracji ubytków kostnych za pomocą biowitalnych, resorbowalnych wszczepów zasiedlonych komórkami pochodzenia autogennego - do zastosowania w chirurgii stomatologicznej.Dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł3J3RNR13-0008-10/2010
2.1M5Katedra i Klinika NeurochirurgiiPoprawa wyników leczenia operacyjnego nowotworów mózgu, poprzez opracowanie i wdrożenie systemu integracji czynnościowego i strukturalnego neuroobrazowania mózgu z neuronawigacjąProf. dr hab. Andrzej Marchel3E145RNR13-0023-06/2009
3.1M7Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i CzynnościowejOpracowanie metod diagnostycznych i podstaw do leczenia zapalenia śródmiąższowego, łagodnego przerostu stercza, raka stercza, w  oparciu o analizę stanu zapalnego w drogach moczowych jako czynnika sprawczego zmian miejscowych i ogólnoustrojowychDr hab. Piotr Radziszewski3E152RNR13-0079-10/2010
4.1MFZakład Informatyki Medycznej i TelemedycynyPlatforma e-Zdrowie dla szpitala akademickiegoDr Radosław Rzepka3F40RNR13-0103-06/2009
5.1S113Zakład Chirurgii Stomatologicznej Procesowanie i kliniczne wykorzystanie autogennego lub alloplastycznego bioreaktora z audiologicznymi komórkami macierzystymi/preosteoblastami w leczeniu defektów kości szczękProf. dr hab. Andrzej Wójtowicz3F48RNR13-0063-10/2010
6.1WEKatedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu RuchuTelemedyczny, zautomatyzowany system trójwymiarowego pomiaru, analizy, wykrywania, monitorowania i leczenia wad oraz deformacji budowy ciała człowieka. Dr Wojciech Glinkowski3L48RNR13-0020-04/2008
7.1WFKatedra i Klinika OtolaryngologiiOpracowanie przesiewowych testów otoneurologicznych u osób w wieku podeszłym ze skłonnością do upadków i ustalenie zasad specyficznej rehabilitacji zaburzeń równowagiProf. dr hab. Kazimierz Niemczyk3E147RNR13-0035-06/2009
8.1WFKatedra i Klinika OtolaryngologiiOpracowanie strategii monitorowania śródoperacyjnego narządu słuchu podczas operacji tympanoplastycznych u dzieci i osób czynnych zawodowoDr hab. Krzysztof Morawski3E148RNR13-0040-06/2009
9.1WFKatedra i Klinika OtolaryngologiiOpracowanie i wdrożenie diagnostyki i leczenia raka krtani w Polsce na podstawie badań wieloośrodkowychProf. dr hab. Ewa Osuch - Wójcikiewicz3E151RNR13-0101-10/2010
10.1WFKatedra i Klinika OtolaryngologiiOpracowanie zasad endoskopowej chirurgii ucha środkowegoProf. dr hab. Kazimierz Niemczyk3E153RNR13-0078-10/2010
11.1WPKatedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób WewnętrznychOpracowanie techniki doszpikowego przeszczepiania ludzkich komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej na modelu mysimDr Grzegorz Basak3B171RNR13-0039-06/2009
12.1WRI Katedra i Klinika KardiologiiBadania kliniczne i biochemiczne pacjentów po ostrym incydencie wieńcowymProf. dr hab. Grzegorz Opolski3F45RNR13-0001-06/2010
13.1WSKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i AngiologiiOcena skuteczności modyfikacji czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u osób aktywnych zawodowo.Prof. dr hab. Zbigniew Gaciong3B162R15/2008
14.1WTKlinika Otolaryngologii DziecięcejOcena skuteczności minimalnie inwazyjnych operacji zatok przynosowych u dzieci przy zastosowanu baloników zatokowych.Dr Lechosław Paweł Chmielik3D151RNR13-0015-06/2009
15.1WUKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i AlergologiiOcena przydatności molekularnej metody identyfikacji gatunku prątków, Geno Type Mycobacterium CM/AS (HAIN,Germany) do różnicowej diagnostyki gruźlicy i mykobakterioz.Prof. dr hab. Hanna GRUBEK-JAWORSKA3B153R0630/R/1/PO1/07/02
16.1WUKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i AlergologiiPrzewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), choroba ogólnoustrojowa - największe zagrożenie XXI wiekuProf. dr hab. Ryszarda Chazan3B170RNR13-0034-06/2009
17.1WUKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i AlergologiiBudowa, wdrożenie i ocena możliwości diagnostycznego wykorzystania komputerowego systemu do lokalizacji i celowanej przezoskrzelowej biopsji węzłów chłonnych śródpiersiaDr Rafał Krenke3B172RNR13-0036-06/2009
18.2WFKatedra i Klinika OkulistykiOcena zmęczenia wzrokowego i sprawności spostrzegania u osób z różnym typem pseudosoczewkowości podczas wykonywania pracy biurowej. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik3C70R1.R.18
19.NZGZakład Dydaktyki Ginekologiczno-PołożniczejOpracowanie systemu opieki nad niepełnosprawną kobietą ciężarną i rodzącą. Prof. dr hab. Ewa Anna Dmoch-Gajzlerska3L59 RNR13-0081-06/2009
20.NZPKlinika NeurologiiBadanie wpływu żelaza na ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona.Prof. dr hab. Andrzej Friedman3L47R13/2008 2.R.07  
21.NZUZakład Biochemii Ogólnej i ŻywnościBadania nad nowatorskim zastosowaniem statyn w terapii chorób zapalnych i nowotworowych.Dr hab. Katarzyna Koziak3L62 RNR13-0094-06/2009