Jesteś tutaj

Sprawozdanie z działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych (termin wypełnienia formularza: 21.10.2010 r.).

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego obciążyło jednostki naukowe nowym obowiązkiem sprawozdawczym w zakresie działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii. W chwili obecnej Ministerstwo oczekuje złożenia sprawozdań za rok 2009.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o wypełnienie załączonego formularza i przekazanie go Działu Nauki pocztą, faksem (57 20 372) bądź mailem (aen@wum.edu.pl). W przypadku korzystania z poczty elektronicznej proszę o przysłanie skanu podpisanego dokumentu.
Ze względu na wskazany przez Ministerstwo, krótki termin wykonania wyżej wspomnianego obowiązku uprzejmie proszę o odesłanie wypełnionego formularza do dnia 21 października br.  Jego brak zostanie przyjęty jako informacja, że przedstawione w formularzu zagadnienia nie dotyczą Państwa Kliniki/Zakładu.
Z poważaniem, Beata Przybyło, Kierownik Działu Nauki

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon MN_01_Biotechnologie.doc101.5 KB