Jesteś tutaj

Konkurs o przyznanie stypendium doktoranckiego Fundacji Polpharma – Termin składania wniosków do Działu Nauki WUM 15 grudnia 2010

Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny ogłosiła konkurs wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.  Do zdobycia jest 10 stypendiów naukowych w wysokości 10 tys. zł każde. Doktorantów do udziału w konkursie rekomendują uczelnie, przy czym każda ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów. Zgodnie z przyjętym formularzem oceny wniosku punktowane są:
- założenia rozprawy doktorskiej (do 20 pkt.)
- dotychczasowy dorobek (do 30 pkt.)
- dotychczasowe publikacje (do 50 pkt.)
Konkurs zostanie zamknięty w dniu 31 grudnia 2010 r.  W związku z powyższym, a zwłaszcza ze względu na konieczność uzyskania akceptacji Władz Uczelni, prosimy zainteresowane tą ofertą osoby o złożenie wniosków do Działu Nauki WUM do dnia 15 grudnia 2010. Regulamin konkursu oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej: www.polpharma.pl/fundacja.