Jesteś tutaj

Konkurs dla młodych naukowców - Nagroda Scopus-Perspektywy Young Researcher Award (Termin składania wniosków: do 5.11.2010)

Po raz trzeci międzynarodowe wydawnictwo naukowe Elsevier B.V. z siedzibą w Holandii wspólnie z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” ogłaszają konkurs dla młodych naukowców, którzy w ostatnim czasie osiągnęli znaczący sukces badawczy albo uczestniczyli w zespole naukowym, który zrealizował istotny dla nauki projekt w jednej z dziesięciu dyscyplin: medycyna, technologia, biochemia, genetyka i biologia molekularna, fizyka i astronomia, chemia, inżynieria materiałowa, rolnictwo i biologia, nauki społeczne, nauka o środowisku; informatyka.

Szczególnie wysoko będą premiowane publikacje w polskich i międzynarodowych czasopismach oraz wydawnictwach naukowych. Warunkiem uczestnictwa konkursu jest wiek – kandydaci  nie mogą mieć więcej niż 30 lat. Spośród 10 finalistów wybranych zostanie trzech laureatów Scopus-Perspektywy Young Researcher Award 2010, z których każdy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 Euro. Laureaci mogą te fundusze przeznaczyć na sfinansowanie zagranicznej konferencji naukowej.

Przystapienie do konkursu odbywa się za pośrednictwem promotora kandydata do Nagrody. Promotor wypełnienia i przesłyła  do 5 listopada 2010 zgłoszenie na adres: Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres k.bilanow@perspektywy.pl lub faksem na nr 22 629 16 17.

Więcej informacji na stronie: http://www.perspektywy.org/elsevier.