Jesteś tutaj

Dotacja na utrzymanie i rozwój baz danych - nabór wniosków do dnia 3 grudnia 2010 r.

Uprzejmie informuję, że zgodnie Ustawą o finansowaniu nauki z dnia 30 kwietnia br.  środki finansowe na naukę mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie działalności związanej z utrzymaniem i poszerzaniem naukowych baz danych. Rozporządzenie określające kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków przeznaczonych m.in. na ten cel zostało podpisane przez Panią Minister Barbarę Kudrycką 5 listopada 2010.  Wyżej wspomniane akty prawne dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakładce Akty prawne – nauka.
W związku z powyższym, jeśli w Państwa jednostce prowadzone są bazy spełniające kryteria określone w ww. przepisach oraz, jeśli zainteresowani są Państwo uzyskaniem dotacji na finansowanie prowadzonych prac, proszę o sporządzenie, zgodnie z załączonym wzorem, stosownego wniosku oraz złożenie go w Dziale Nauki.  Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres aen@wum.edu.pl.
Ponieważ zgodnie z wyżej cytowanym Rozporządzeniem Wydziały naszej Uczelni są zobowiązane do złożenia wniosków o przyznanie dotacji do dnia 9 grudnia br. termin składania wniosków o przyznanie dotacji na działalność związaną z utrzymaniem i poszerzeniem naukowych baz danych upływa w dniu  3 grudnia br.

W załączeniu druk wniosku

ZałącznikWielkość
PDF icon Pismo w sprawie53.32 KB
Microsoft Office document icon Formularz wniosku21 KB