Sprawozdawanie publikacji - uruchomienie modułu dodawania publikacji w bazie WUM.Publikacje

W dniu 1 marca br., w bazie WUM.Publikacje, udostępniono moduł dodawania do bazy informacji o dorobku publikacyjnym. Moduł zastąpi Ankietę Naukowo-Dydaktyczną, w aspekcie sprawozdawania informacji o publikacjach naukowych. Prosimy o  wprowadzenie danych nt. publikacji na bieżąco, nie później niż w niżej wskazanych terminach:

  • do 31 marca 2016 r.       - dane  za okres od 1 stycznia do 31 marca br.
  • do 30 czerwca 2016 r.    - dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca br.
  • do 30 września 2016 r.   - dane za okres od 1 lipca do 30 września br.
  • do 31 grudnia 2016 r.     - dane za okres od 1 października do 31 grudnia br.

Baza WUM.Publikacje dostępna jest pod adresem: http://publikacje.wum.edu.pl, lub z poziomu strony http://biblioteka.wum.edu.pl, zakładka WUM.Publikacje - dostęp do konta indywidualnego po autoryzacji na stronie głównej. Szczegółowa instrukcja i dane kontaktowe, zostały zamieszczone na stronie bazy. W załaczeniu pismo Prof. dr hab. Sławomira Majewskiego w sprawie.

ZałącznikWielkość
Uruchomienie w bazie WUM.Publikacje modułu dodawania do bazy informacji o dorobku publikacyjnym65.49 KB