ZAPYTANIA OFERTOWE

2017-09-08

Znak sprawy: AEN/1W61/N/17/2/2017/EL/9089

Zapytanie ofertowe dotyczy: współpracy przy realizacji projektu badawczego pt. „Wpływ stosowania mioinozytolu na zachowanie parametrów gospodarki węglowodanowej i lipidowej u kobiet z cukrzycą ciążową oraz ryzyko występowania makrosomii u noworodków”, polegająca na wykonaniu u 80 matek z cukrzycą ciążową  oraz 80 noworodków (dzieci kobiet włączonych do badania), następujących oznaczeń:
160 szt. hemoglobiny glikowanej (HbA1c) u 80 matek, po dwa badania na jedną matkę włączoną do badania;
160 szt. stężenia insuliny na czczo u 80 matek z cukrzycą ciążową, po dwa badania na jedną matkę włączoną do badania;
80 szt. stężenia insuliny na czczo u 80 noworodków (dzieci kobiet włączonych do badania) po jednym badaniu na noworodka włączonego do badania.

Termin składania ofert upływa: 15 września 2017 r., o godzinie 15.00

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze