Jesteś tutaj

Polecane linki, przepisy

Polecamy kontakt z następującymi biurami kompetencyjnymi WUM:
- Dział Wsparcia Projektow - współpraca przy tworzeniu projektów; obsługa procedur konkursowych (z wyłaczeniem konkursu mini-grantów studenckich, projketów młodych naukowców);
- Centrum Transferu Technologii -  w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej i wdrożeń;
- Biuro Projektów - w sprawach konkursów prowadzonych przez NCBiR oraz konkursów finansowanych ze środów strukturalnych i międzynarodowych (harmonogramy konkursów);
- Biuro CETP - realizacja przez jednostki WUM usług;
- Synergia - WUM Sp. z o.o. - spółka dedykowana do komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Polecane linki zewnętrzne

Przepisy - Działalność naukowa