Jesteś tutaj

Platforma Medyczna

OGÓLNOPOLSKA AKADEMICKA PLATFORMA MEDYCZNA

Cel, zadania, jednostki uczestniczące

Ogólnopolska Akademicka Platforma Medyczna jest inicjatywą mającą na celu integrację i wzmocnienie środowiska naukowego polskich uczelni medycznych. Współpraca w ramach Platformy polegać będzie między innymi na:

 • realizacji wspólnej strategii rozwoju dydaktyki i badań naukowych zgodnie z postanowieniami Deklaracji Bolońskiej,
 • wymianie doświadczeń, wspólnych działaniach dydaktyczno-szkoleniowych i promocyjnych,
 • współuczestnictwu w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych,
 • optymalizacji alokacji środków przeznaczonych na działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą uczelni medycznych,
 • prowadzeniu komplementarnych działań na rzecz realizacji rządowej polityki zdrowotnej w ścisłej współpracy z organami administracji państwowej,
 • wspólnym pozyskiwaniu funduszy na rozwój uczelni.

Zainteresowanie współpracą w ramach Platformy wyraziły następujące jednostki:

 1. Akademia Medyczna w Warszawie
 2. Akademia Medyczna im. „Piastów Śląskich” we Wrocławiu
 3. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 4. Akademia Medyczna w Gdańsku
 5. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 6. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
 7. Akademia Medyczna w Białymstoku
 8. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
 9. Akademia Medyczna im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie

Jednostka koordynująca prace „Platformy Medycznej” będzie wybierana na okres trzech lat spośród jednostek członkowskich. Na pierwszą kadencję wskazano Akademię Medyczną w Warszawie.

Na podstawie propozycji zgłoszonych przez uczestników Platformy wstępnie wyodrębniono 7 obszarów badawczych, w ramach których realizowane będą wspólne projekty naukowo-badawcze członków Platformy.