Jesteś tutaj

Badania naukowe

Projekty współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii określony w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

Zadanie:

  • Wspieranie badań naukowych w obszarze problemu narkotyków i narkomanii.
    W ramach przedmiotowego zadania zrealizowany zostanie projekt pn.: Adaptacja
    i walidacja ankiety DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) do warunków polskich
    .

Program Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym określony w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

Zadanie:

  • Badania naukowe, epidemiologiczne, monitoring, ewaluacja - wspieranie badań naukowych dotyczących uzależnień behawioralnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych. W ramach przedmiotowego zadania zrealizowany zostanie projekt pn.: Nowe rodzaje uzależnień behawioralnych związanych z używaniem nowoczesnych technologii. Adaptacja i ocena przydatności skali problemowego używania telefonu komórkowego MPPUS-10 (Mobile Phone Problem Use Scale-10) w warunkach polskich.

 

Jednostka realizująca zadania: Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.