Jesteś tutaj

Nagrody Rektora

Nabór wniosków o przyznanie Nagrody JM Rektora WUM dla pracowników WUM

Regulamin przyznawania nagród dla pracowników WUM, w tym nagród za osiagnięcia naukowe, dostępny jest na stronie Działu Kadr (tutaj).

Termin składania upływa wniosków: 28 lutego.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać:

* we właściwym Dziekanacie, jeśli wniosek dotyczy pracownika zatrudnionego w jednostce wydziałowej: nauczyciela akademickiego, pracownika naukowo-technicznego lub inżynieryjno-technicznego, tj:
- jednostki IWL - Dziekanat IWL
- jednostki IIWL - Dziekanat IIWL
- jednostki WF - Dziekanat WF
- jednostki WNoZ - Dziekanat WNoZ
- jednostki WLD - Dziekanat WLD
* w Dziale Personalnym, jeśli wniosek dotyczy pracownika zatrudnionego w jednostce ogólnouczelniej, pracownika bibliotecznego lub informacji naukowej, pracownika administracji albo pracownika obsługi.

Odpowiedzi na ew. pytania udziela mgr Anna Magiera, Dział Nauki, telefon: 22 57 20 300, anna.magiera@wum.edu.pl.

Uwaga! Dział Nauki nie przyjmuje wniosków. Wnioski składane są jw. we właściwych Dziekanatach lub Dziale Personalnym.