Jesteś tutaj

Działalność Upowszechniająca Naukę - termin składania wniosków upływa 30 września.

  

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu naboru wniosków. Wnioski będą przyjmowane do dnia 30 września 2018 r. Zmiana jest spowodowana wejściem w życie w dniu 1 października Ustawy o finansowaniu szkolnictwa wyższego i nauki zastępującej dotychczasowe uregulowania w sprawie.

Informacja nt. sposobie składania  wniosków dostępna na stronie MNiSzW.

W sprawie przygotowania i złożenia wniosków prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Projektów.

Kod: AWN
Nazwa: Dział Wsparcia Projektów
Kierownik: Anetta Pszczołowska, anetta.pszczolowska@wum.edu.pl
(+48 22) 57 20 469; 57 20 824; 57 20 581; 57 20 720.
projekty@wum.edu.pl

 

Centrum Biblioteczno-Informacyjne, pokój 105
Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa

 

Poniżej komunikat ze strony MNiSzW odnoszący sie do zmiany terminu składania wniosków.

Informacja o naborze wniosków do strumieni finansowania ogłoszonych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 11 lipca 2018: