Nagrody Rektora

Nabór wniosków o przyznanie Nagrody JM Rektora WUM dla nauczycieli akademickich

Uprzejmie  informujemy, że kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród za osiągnięcia naukowe, określa regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Rektora WUM, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 32/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 20 kwietnia 2015 r. wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwała Senatu nr 76/2015 z dnia 30 listopada 2015 r,

Termin składania wniosków: 28 lutego.

Wzory wniosków oraz obieg dokumentów określa Zarządzenie nr 3/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków o nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz obiegu dokumentów związanych z nagrodami.

ZałącznikWielkość
Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia naukowe (zmiana 22.01.2016)161.07 KB
Oświadczenie o rezygnacji z nagrody pieniężnej71.07 KB
Regulamin przyznawania nagród Rektora WUM nauczycielom akademickim (tekst jednolity)239.65 KB
Uchwała Senatu 76/2015 rozszerzająca katalog rodzajów prac uprawnionych do uzyskania nagrody o studia przypadów23.35 KB
Zarządzenie nr 3/2015 Rektora WUM z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków o nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz obiegu dokumentów związanych z nagrodami155.66 KB
Zarządzenie nr 10/2016 Rektora WUM z dnia 22 stycznia 2015 r. (zmiana Zarządzenia nr 3/2015)41.44 KB