Nagrody Rektora

Nabór wniosków o przyznanie Nagrody JM Rektora WUM dla pracowników WUM

Regulamin przyznawania nagród dla pracowników WUM, w tym nagród za osiagnięcia naukowe, dostępny jest na stronie Działu Kadr (tutaj).

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać:

 • we właściwym Dziekanacie, jeśli wniosek dotyczy pracownika zatrudnionego w jednostce wydziałowej: nauczyciela akademickiego, pracownika naukowo-technicznego lub inżynieryjno-technicznego, tj:
   • jednostki IWL - Dziekanat IWL
   • jednostki IIWL - Dziekanat IIWL
   • jednostki WF - Dziekanat WF
   • jednostki WNoZ - Dziekanat WNoZ
   • jednostki WLD - Dziekanat WLD
 • w Dziale Personalnym, jeśli wniosek dotyczy pracownika zatrudnionego w jednostce ogólnouczelniej, pracownika bibliotecznego lub informacji naukowej, pracownika administracji albo pracownika obsługi.

Termin składania upływa wniosków: 28 lutego.

Odpowiedzi na ew. pytania udziela mgr Anna Magiera, Dział Nauki, telefon: 22 57 20 300, anna.magiera@wum.edu.pl.  Uwaga! Dział Nauki nie przyjmuje wniosków. Wnioski składane są jw. np. we właściwych Dziekanatach.