Projekty badawcze-rozwojowe

NARODOWE CENTRUM NAUKI
H a r m o n o g r a m    k o n k u r s ó w

Pomocy w przygotowywaniu wniosków udziela:

DZIAŁ WSPARCIA PROJEKTÓW (APN)

Kierownik: Anetta Pszczołowska (anetta.pszczolowska@wum.edu.pl),
Adam Rowicki (adam.rowicki@wum.edu.pl),
Agnieszka Jarmuszyńska (agnieszka.jarmuszynska@wum.edu.pl),
Marzena Sadownik (marzena.sadownik@wum.edu.pl;

telefony: (+48 22) 57 20 469; 57 20 581; 57 20 720;

e-mail: projekty@wum.edu.pl;

Centrum Biblioteczno-Informacyjne, pokój 105,
Żwirki i Wigury 63,  02-091 Warszawa.