Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej infrastruktury badawczej tzw. „wnioski aparaturowe” oraz inwestycje budowlane.

Wnioski na rok 2018

  • 18 sierpnia 2017 - termin składania wniosków w Dziale Nauki WUM
  • 31 sierpnia 2017 - termin składania wniosków w MNiSzW.

Wnioski sporządza się w systemie Ośrodka Przetwarzania Informacji (https://osf.opi.org.pl).

Jednostki przystępujące do konkursu winny skontaktować się z Działem Nauki w celu umożliwienia pracownikom Działu przeprowadzenie kontroli formalnej wniosków przed ich złożeniem. Po potwierdzeniu poprawności formalnej wniosków należy je wydrukować, opatrzyć podpisem kierownika jednostki oraz, w przypadku inwestycji realizowanych na terenie szpitali, podpisem dyrektora szpitala, a następnie złożyć w 2 egz. w Dziale Nauki (pok. 427, 428).

Do wniosków należy dołączyć komplet wymaganych załączników, w tym m.in. oświadczenia kierowników jednostek w sprawie kosztów utrzymania inwestycji oraz źródeł ich finansowania.

ZałącznikWielkość
Oświadczenie kierownika jednostki w sprawie kosztów utrzymania inwestycji oraz źródeł jej finansowania30.5 KB
Rozporzadzenie MNiSzW w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych402.98 KB