Działalność statutowa

WNIOSKI STATUTOWE

Termin składania wniosków na rok 2017 upłynął 2 marca 2016 r. link do wniosków złożonyh przez kliniki i zakłady WUM znajdują się w portalu SSL-VPL. Pismo inicjujące procedurę składania wniosków.

Realizacja tematów zatwierdzonych w 2016 roku

Termin składnia wniosków o zamówienie towarów i usług oraz pozostałe rezerwacje środków przyznanych na realizację prac badawczych w ramach działalności statutowej w 2016 upływa w dniu 31.12.2016. 
Wszystkie zamówienia i rezerwacje środków winny być zrealizowane, tj. udokumentowane fakturami lub innymi dowodami finansowo-księgowymi, do 30.06.2017. Kwoty niewykorzystane w tym terminie podlegają zwrotowi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W wydatkowaniu dotacji przeznaczonej na działalność statutową jednostek obowiązuje dyscyplina finansów publicznych określona w Ustawie o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z dnia 27.08.2009).

Zasady wydatkowania środków (2016):

 

Realizacja tematów zatwierdzonych w 2015 roku

Termin składnia wniosków o zamówienie towarów i usług oraz pozostałe rezerwacje środków przyznanych na realizację prac badawczych w ramach działalności statutowej w 2014 upłynął w dniu 31.12.2015. 
Wszystkie zamówienia i rezerwacje środków winny być zrealizowane, tj. udokumentowane fakturami lub innymi dowodami finansowo-księgowymi, do 30.06.2016. Kwoty niewykorzystane w tym terminie podlegają zwrotowi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W wydatkowaniu dotacji przeznaczonej na działalność statutową jednostek obowiązuje dyscyplina finansów publicznych określona w Ustawie o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z dnia 27.08.2009). 

Zasady wydatkowania środków (2015):