Archiwum

Przedłużenie terminu wypełniania Ankiety zbiorczej z działalności jednostek do dnia 25.01.2009. Informacja nt. procedury składania papierowej wersji ankiety.

Dział Nauki uprzejmie przypomina, że w dniu 20.01.2009 jednostki WUM winny zakończyć wypełnianie I. Części Ankiety zbiorczej z działalności naukowej jednostek. Ze względu jednak na liczne prośby, termin zamknięcia Ankiety został przedłużony do 25.01.2009. Jest to termin ostateczny. Dalsze jego przedłużanie nie jest możliwe. Czytaj dalej »

Termin złożenia w Działe Nauki wniosków o finansowanie projektów badawczych: własnych, habilitacyjnych, promotorskich upływa w dniu 23.01.2009

Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominamy, że w dniu 31.01.2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kończy nabór wniosków o finansowanie projektów badawczych (własnych, habilitacyjnych i promotorskich). Wnioski składane są za pośrednictwem Internetu pod adresem: www.osf.opi.org.pl, po wcześniejszej akceptacji władz Uczelni. Czytaj dalej »

Przedłużenie okresu wydatkowania środków prac własnych przyznanych w 2008 r.

Uprzejmie informujemy że Pan Prof. dr hab. Sławomir Majewski Prorektor
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą przedłużył do dnia 31.01.2009 okres wydatkowania środków prac własnych, przyznanych w 2008 r.

Ankieta zbiorcza z działalności naukowej jednostek za 2008 rok

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.12.2008 została uruchomiona „Ankieta zbiorcza z działalności naukowej jednostki za rok 2008”. Ankieta zostanie zamknięta w dniu 20 stycznia 2009. Informacja nt. sposobu logowania do ankiety znajduje się na http://www.ankieta.wum.edu.pl Czytaj dalej »

II Edycja programu stypendialnego Fundacji na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny

II Edycja programu stypendialnego Fundacji na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny adresowanego do studentów studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Czytaj dalej »

Spotkanie naukowe „Dystrofie mięśniowe od patogenezy do terapii”

Stowarzyszenie Dzieci Chorych na Zanik Mięśni w Chechle, Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Neurologów dziecięcych zapraszają na spotkanie naukowe z Pierem Lorenzo Purim, światowym ekspertem w zakresie patogenezy i terapii chorób mięśni, który wygłosi wykład pt. „Dystrofie mięśniowe od patogenezy do terapii”. Czytaj dalej »

Komunikat

Dział Nauki informuje o możliwości składania wniosków o Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach, za:

  • wyróżnione rozprawy doktorskie (dla osób do 30 roku życia),
  • wyróżnione rozprawy habilitacyjne (dla osób do 38 roku życia),
  • wybitny dorobek naukowy,
  • wybitne osiągnięcia naukowe,

Do Studentek i Studentów WUM

Uprzejmie informuję, że w dniu 31.10.2008 upływa termin składania wniosków
o przyznanie mini–grantów. Kierownikami projektów mogą być studentki Czytaj dalej »