Archiwum

Raporty z realizowanych projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierownicy jednostek organizacyjnych AM, którzy realizują projekty badawcze własne, promotorskie, habilitacyjne, celowe i zamawiane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby przekazywali do Działu Nauki na bieżąco raporty z w/w projektów. Terminowe przekazanie przez Państwa raportów niezbędne jest przy rozliczaniu projektów w księgach rachunkowych, tj. Czytaj dalej »

Umowy o dzieło zawierane w ramach realizowanych projektów i prac naukowo-badawczych

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą zobowiązuje wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych AM, którzy realizują projekty i prace naukowo-badawcze, aby w przekazywanych do Działu Nauki umowach o dzieło był właściwie określony w §1 umowy jej przedmiot. W związku z zapisem w § 4 ust. Czytaj dalej »

Ogólnopolska Akademicka Platforma Medyczna

Cel, zadania, jednostki uczestniczące

Ogólnopolska Akademicka Platforma Medyczna jest inicjatywą mającą na celu integrację i wzmocnienie środowiska naukowego polskich uczelni medycznych. Współpraca w ramach Platformy polegać będzie między innymi na: Czytaj dalej »

Projekt CEAF

W ramach 6. Programu Ramowego, priorytet nr 5 – Jakość i Bezpieczeństwo Żywności, powstał projekt CAEF: Stymulowanie uczestnictwa krajów Europy Środkowej w sektorze rolno-spożywczym. Jest to inicjatywa typu SSA, skierowana do organizacji i instytucji krajów Europy Wschodniej. Partnerami projektu są instytucje z Polski, Słowacji, Litwy, Węgier, Estonii oraz eksperci z Holandii. Czytaj dalej »

Norweski Mechanizm Finansowania

W latach 2004-2009 Polska otrzyma pomoc finansową w wysokości ok. 530 mln euro w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się (także na badania naukowe) instytucje publiczne i prywatne, które złożą projekty w ramach poszczególnych priorytetów. Te priorytety to m.in. Czytaj dalej »

Infrastruktury badawcze

W ramach tzw. działań innych 6. Programu Ramowego podejmuje się inicjatywy przyczyniające się do powstania najlepszych europejskich infrastruktur badawczych i promujące ich wykorzystanie w skali całej Europy. Czytaj dalej »

Programy dotyczące ochrony zdrowia

Biuro ds. zagranicznych programów pomocy w ochronie zdrowia, do którego zadań należy m.in. realizacja zagranicznych programów Unii Europejskiej i programów bilateralnych, działa jako Krajowy Punkt Kontaktowy dla Nowego Wspólnotowego Programu w Dziedzinie Zdrowia Publicznego na lata 2003-2008. Czytaj dalej »