Archiwum

Konkurs o przyznanie stypendium doktoranckiego Fundacji Polpharma – Termin składania wniosków do Działu Nauki WUM 15 grudnia 2010

Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny ogłosiła konkurs wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.  Do zdobycia jest 10 stypendiów naukowych w wysokości 10 tys. zł każde. Doktorantów do udziału w konkursie rekomendują uczelnie, przy czym każda ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów. Czytaj dalej »

Dotacja na utrzymanie i rozwój baz danych - nabór wniosków do dnia 3 grudnia 2010 r.

Uprzejmie informuję, że zgodnie Ustawą o finansowaniu nauki z dnia 30 kwietnia br.  środki finansowe na naukę mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie działalności związanej z utrzymaniem i poszerzaniem naukowych baz danych. Czytaj dalej »

Projekty badań naukowych i prac rozwojowych młodych pracowników WUM - nabór wniosków do dnia 3 grudnia 2010 r.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie finansowania prac badawczych i projektów rozwojowych realizowanych przez młodych pracowników WUM. Czytaj dalej »

Konkurs dla młodych naukowców - Nagroda Scopus-Perspektywy Young Researcher Award (Termin składania wniosków: do 5.11.2010)

Po raz trzeci międzynarodowe wydawnictwo naukowe Elsevier B.V. Czytaj dalej »

Sprawozdanie z działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych (termin wypełnienia formularza: 21.10.2010 r.).

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego obciążyło jednostki naukowe nowym obowiązkiem sprawozdawczym w zakresie działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii. Czytaj dalej »

proba 1

Tekst próbny

Zamknięcie formularza wniosku o przyznanie dotacji statutowej na rok 2011

Uprzejmie infomrujemy, że formularz wniosku o przyzanie dotacji statutowej na rok 2011 został zamknięty.

Nagroda specjalna JM Rektora WUM "Złota Kukułka"

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagrody specjalnej JM Rektora WUM "Złotej Kukułki" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2010 roku, do mgr Anny Magiery, Dział Nauki pok.419a, tel. 57-20-300.  Więcej infomracji tutaj.