Wnioski aparaturowe oraz inwestycje budowlane: 18 sierpnia br.

"Termin składania wniosków obejmujących inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej infrastruktury badawczej tzw. „wnioski aparaturowe” oraz inwestycje budowlane należy składać do Działu Nauki do dnia 18 sierpnia br. Termin składania wniosków w MNiSzW upływa 31 sierpnia br.

Wnioski sporządza się w systemie Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Jednostki przystępujące do konkursu winny skontaktować się z Działem Nauki w celu umożliwienia pracownikom Działu przeprowadzenie kontroli formalnej wniosków przed ich złożeniem. Po potwierdzeniu poprawności formalnej wniosków należy je wydrukować, opatrzyć podpisem kierownika jednostki oraz, w przypadku inwestycji realizowanych na terenie szpitali, podpisem dyrektora szpitala, a następnie złożyć w 2 egz. w Dziale Nauki (pok. 427, 428).

Do wniosków należy dołączyć komplet wymaganych załączników, w tym m.in. oświadczenia kierowników jednostek w sprawie kosztów utrzymania inwestycji oraz źródeł ich finansowania (tutaj).

Poniżej przedstawiamy informacje które mogą Państwo wykorzytać w trakcie wypełniania wniosków:

Pkt. C. 5.

Lista projektów realizowanych przez jednostki WUM w okresie 2013-2016

Lista patentów uzyskanych w okresie 2013-2016

Publikacje z lat 2013-2016:

IWL
IIWL
WF
WNoZ
WLD

Pkt. C. 6.

IWL
WF
WLD