Raport z realizacji tematu statutowego 2017

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu formularza raportu z działalności statutowej.
Raport za rok 2017 należy złożyć do 20 marca br.

Formularz jest dostępny on-line:

Wersję papierową wniosku należy złożyć do Działu Nauki do końca marca br.

Zakres raportu obejmuje krótki, nie więcej niż 200 słów, opis celu badań naukowych zrealizowanych w ramach tematu statutowego 2017. Instrukcja wypełniania formularza znajduje się na stronie głównej  oraz tutaj.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że 9 marca Dział Nauki przedstawi nowe narzędzia służące sprawozdawczości naukowej tj. ankietę i formularz raportu z działalności statutowej. Prezentacja formularza raportu nastąpi w drugiej części spotkania, w godzinach 13.30 – 15.00, w sali nr 232, Centrum Dydaktycznego, ul. Ks. Trojdena 2a. Zainteresowanych udziałem w prezentacji proszę o kontakt mailowy z Działem Nauki (aen@wum.edu.pl) .

Pismo  prof. dr hab. Jadwigi Turło, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii w sprawie.