Przesunięcie terminu zamknięcia Ankiety 2017 do 31 marca

Termin wypełniania Ankiety został przesunięty do 31 marca br. Poniżej podajemy aktualny harmonogram.
2018-03-05 - Otwarcie ankiety
2018-03-31 - Zamknięcie ankiety
2018-04-09 - Zakończenie weryfikacji danych biura kompetencyjne oraz Bibliotekę oraz przyjmowania uwag. dotyczacych wyników weryfikacji. 
2018-04-16 - Wydruk oraz złożenie podpisanych Ankiet 2017 do Działu Nauki