Przesunięcie terminu zamknięcia Ankiety 2017 do 23 marca

Termin zamknięcia ankiety został przesunięty z 20 na 23 marca. Poniżej podajemy zaktualizowany harmonogram prac:
2018-03-23 - Zamknięcie ankiety
2018-04-03 - Zakończenie weryfikacji danych biura kompetencyjne oraz Bibliotekę oraz przyjmowania uwag. dotyczacych wyników weryfikacji. Wynik weryfikacji znajdą Państwo w zakładce "Informacja o weryfikacji" (poniżej).

Prosimy o wydrukowanie Ankiety po zakończeniu ww. etapów.

2018-04-09 - Wydruk oraz złożenie podpisanych Ankiet 2017 do Działu Nauki