Ankieta naukowa 2017

W dniu 6 marca br. została uruchomiona Ankieta naukowa 2017. Ankieta pozostanie otwarta do 20 marca br.

Pismo Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, Prof. dr hab. Jadwigi Turło w sprawie.

Ankieta dostąpna jest w portalu SSL-VPN pod linkiem "Ankieta naukowa 2017".

Pytania prosimy kierować na adres Działu Nauki aen@wum.edu.pl

W dniu 9 marca br. w godzinach 12-15 odbędzie się spotkanie, podczas którego Dział Nauki przedstawi narzędzia służące sprawozdawczości naukowej tj. ankietę i formularz raportu z działaności statutowej. Prezentacja ankiety nastąpi w pierwszej części spotkania, w godzinach 12.00-13.30. Miejsce spotkania: sala 232, Centrum Dydaktyczne, ul. Ks. Trojdena 2a

Zgłoszenia na spotkanie prosimy kierować na adres Działu Nauki aen@wum.edu.pl