Ankieta naukowa 2016

W dniu 2 listopada zostanie uruchomiona Ankieta naukowa 2016. Ankieta obejmować będzie wyłącznie zagadnienia dotyczące działalności naukowej jednostek. Zamknięcie Ankiety planowane jest na dzień 20 stycznia 2017.

Aby wypełnić ankietę, należy zalogować się do Portalu SSL-VPN i wybrać zakładkę Ankieta Naukowa 2016. Uprawnieniami do logowania do Ankiety dysponuje Kierownik Jednostki. Ponadto do bieżącej Ankiety przeniesiono uprawnienia osób uwzględnione w Ankiecie 2015. W przypadku problemów z logowaniem do Ankiety, zmiany osób uprawnionych itp. proszę o kontakt z Działem Nauki (aen@wum.edu.pl). 

Publikacje sprawozdawane są w bazie WUM.PUBLIKACJE dostępnej ze stron Bibloteki Głównej WUM oraz w portalu SSL-VPN.