Ankieta 2016

Termin zakończenia prac weryfikacyjnych oraz złożenia wydruków ankiety ulega przesunieciu. Ostateczny harmonogram zostanie przekazany jendostkom drogą mailową.